Prettig volleyballen op je eigen niveau

Over SVI

Organisatie

SVI is een amateurvereniging en heeft zich ten doel gesteld sporters de mogelijkheid te bieden op hun niveau de volleybalsport te beoefenen in combinatie met een bloeiend verenigingsleven. De vereniging is er vóór, maar met name ook dóór de leden. Het waarmaken van de doelstelling is alleen mogelijk door hun vrijwillige inzet. Deze betrokkenheid die voortkomt uit verenigingsgevoel en de wil om een steentje bij te dragen is cruciaal en kenmerkend voor SVI.

De vereniging wordt draaiende gehouden door een aantal fanatieke leden die de verschillende commissies invullen. Prettig spelen op je eigen niveau!

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van SVI wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenhang en continuïteit van de vereniging. Daarnaast vertegenwoordigd het bestuur SVI binnen de Nevobo en onderhoudt zij contact met de gemeente, andere volleybalverenigingen en bijvoorbeeld Sportservice Zwolle.

Jaarlijks organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering  (ALV) waar alle leden voor worden uitgenodigd. Tijdens de ALV wordt het voorgaande seizoen besproken, de begroting voor het volgende seizoen voorgelegd en eventuele besluiten aan de leden voorgelegd.

Voorzitter  Joost Rump     voorzitter@svivolleybal.nl

Secretaris
Anouk Boxman                        secretaris@svivolleybal.nl  

Penningmeester       

Charlotte Franken 
Helen Kleinlugtenbeld
penningmeester@svivolleybal.nl        

   
Portefeuille activiteiten,
sponsoring, vrijwilligers 
Linda Oosterheert bestuur.algemeen@svivolleybal.nl 

Portefeuille communicatie          
Geke Bosma bestuur.communicatie@svivolleybal.nl  

Portefeuille facilitair
Harmanna van Rij bestuur.facilitair@svivolleybal.nl

Portefeuille volleybalzaken    

bestuur.volleybalzaken@svivolleybal.nl

 
Wil je je aanmelden of een keer een proeftraining bijwonen, klik dan hier.

 

Recreatiecommissie

SVI beschikt over een grote recreatie afdeling en mede hierdoor heeft deze tak ook haar eigen commissie. Deze commissie behartigd in nauwe samenwerking met het bestuur de belangen van haar recreanten. Een aantal malen per jaar wordt een vergadering georganiseerd waarbij alle tien teamvertegenwoordigers worden uitgenodigd.

Voorzitter                      recreatiecommissie@svivolleybal.nl
Secretaris                                                 recreatiecommissie@svivolleybal.nl

   Sporthal Zwolle-Zuid 
   van der Heijdenstraat 2
     8014 ZZ Zwolle
   038-4600065