Prettig volleyballen op je eigen niveau

Technische zaken

Verenigingsstructuur

Jeugd

Jeugdleden melden zich meestal al vroeg aan bij de ruime mini-tak, die ongeveer tien teams telt. Hierna stromen de jongste leden door naar de jeugd-tak welke in de meidenlijn structureel op alle jeugdniveaus is vertegenwoordigd. SVI stelt zich ten doel deze lijn ook door te trekken naar de jongens, die op dit moment nog niet op alle niveaus zijn vertegenwoordigd. Jeugdleden worden naar gelang hun leeftijd jaarlijks ingedeeld in een team passend bij hun niveau. Afhankelijk van de kwaliteit zal een trainingsprogramma worden opgesteld. In de competitie zal er gestreefd worden naar een niveau waarbij de eerste teams (C1, B1 en A1) uitkomen in de hoofdklasse/topklasse. Om ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden te garanderen bestaat er de mogelijkheid om talentvolle spelers mee te laten trainen of spelen met hogere teams. Seizoen 2017-2018 zijn er 9 jeugd, 15 miniteams en 2 speeltuinteams actief. 

Senioren

SVI kent een gezonde senioren-tak, welke is vertegenwoordigd op verschillende niveaus. In de competitie zal er gestreefd worden naar een niveau bij de heren variërend van regiodivisie tot en met 2e/3e klasse en bij de dames van regiodivisie tot en met 3e klasse. Senioren worden jaarlijks ingedeeld in een team passend bij hun niveau. Afhankelijk van de kwaliteit zal een trainingsprogramma worden opgesteld. Om talentvolle spelers uit de eigen jeugdopleiding een kans te geven door te stromen is er voldoende draagvlak tot meetrainen/spelen. Seizoen 2017-2018 zijn er 6 dames- en 4 herenteams actief. 

Recreanten

SVI kent een ruime recreatieve tak met negen teams. Deze teams spelen op een niveau passend bij het team, waarbij rekening houdend met de capaciteiten van de individuele spelers/speelsters. De meeste teams zijn gemengd. Het wordt door de vereniging bevorderd de recreanten en competitie leden aan elkaar te binden. Dit komt in de praktijk uit in tal van gezamenlijke activiteiten als toernooien en bijvoorbeeld een feestavond.

Technische commissie

De technische commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een vijftal teamcoördinatoren. Eén van de teamcoördinatoren is tevens verantwoordelijk voor technische coördinatie binnen de teamcoördinatoren. Elk team heeft zijn eigen teamcoördinator. De teamcoördinatoren zijn het rechtstreekse aanspreekpunt voor spelers, trainers en/of coaches.

De technische commissie heeft diverse verantwoordelijkheden zoals het werven van trainers, stimuleren en motiveren van spelers en trainers, denkt mee in het opzetten van het beleid inzake trainers en trainingen, en signaleert, liefs proactief, knelpunten. Daar waar nodig kan de technisch coördinator fungeren als coach van jonge en/of onervaren trainers. Om de aansluiting met de trainers te bewaken wordt er tenminste eenmaal per jaar een trainersavond georganiseerd waarbij alle trainers en coaches worden uitgenodigd. Tevens zal de teamcoördinator regelmatig met de trainer sparren over de ontwikkelingen in zijn of haar team.

Om overzicht te houden in de lopende zaken, wordt er van elk lid verwacht dat direct samenwerkt wordt met de betreffende teamcoördinator.

Voorzitter     
    tc.voorzitter@svivolleybal.nl 
Secretaris  
  tc@svivolleybal.nl
         
Teamcoördinator dames       

  tc.dames@svivolleybal.nl
Teamcoördinator heren  
  tc.heren@svivolleybal.nl
Teamcoördinator meisjes

  tc.meisjes@svivolleybal.nl 
Teamcoördinator jongens

  tc.jongens@svivolleybal.nl
Teamcoördinator mini's 
          tc@svivolleybal.nl 

 

   Sporthal Zwolle-Zuid 
   van der Heijdenstraat 2
     8014 ZZ Zwolle
   038-4600065