Prettig volleyballen op je eigen niveau

Wedstrijdzaken

Wedstrijdorganisatie

Om een sportieve wedstrijd te kunnen spelen zijn er op de achtergrond diverse mensen bezig allerlei zaken op orde te krijgen. Het wedstrijdsecretariaat,  de scheidsrechters, tellers en materiaalbeheerders, allen dragen zij hun steentje bij voor een goede wedstrijdverloop.

Wedstrijdsecretariaat

De wedstrijdsecretaris maakt in samenwerking met de zaalhuurcoördinator en de scheidstrechtercommissie het zaalwacht-, tel- en fluitschema. Mochten er wijzigingen zijn in het schema dan geeft de wedstrijdsecretaris dit door aan de betreffende teams. Indien teams zelfs wedstrijdwijzigingen willen doorvoeren dienen ze dit altijd af te stemmen met het wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdsecretaris heeft nauw contact met het bondsbureau van de Nevobo en de overige commissies.

Wedstrijdsecretaris                    Manon Tempert                   wedstrijdsecretariaat@svivolleybal.nl  

Scheidsrechtercommissie

Elk team wil tijdens haar wedstrijden beschikken over een goede scheidsrechter. Van de hogere seniorenteams wordt verwacht dat zij zelf een regioscheidsrechter leveren. Alle seniorenteams fluiten een aantal keren per jaar de jeugdleden, tijdens hun zaalwacht. Tijdens de thuiswedstrijden van de seniorenteams moet de vereniging zorgen voor een scheidsrechter met Nevobo licentie. De scheidstrechtercommissie heeft de taak om al deze zaken in goede banen te leiden.

Regelmatig bestaat de mogelijkheid tot deelname aan een opleidingstraject, je kunt hiervoor contact opnemen met de scheidsrechtercommissie. Wanneer een scheidsrechter verhinderd is, dient deze zelf voor een vervanger te zorgen.

Scheidsrechtercommissie         Annemarie Remmink      scheidsrechtercommissie@svivolleybal.nl 

 

Zaalhuurcoördinator

De zaalhuurcoördinator heeft als taak alle inhuur van zalen in goede banen te leiden. In samenwerking met de technische commissie en het wedstrijdsecretariaat wordt een inhuurschema opgesteld. Dit schema staat in principe voor het hele jaar vast. Indien er teams in de vakantie willen trainen, dienen zij dit voor eigen kosten in samenwerking met de zaalhuurcoördinator te regelen. De zaalhuurcoördinator heeft regelmatig contact met Sportservice Zwolle. Het is niet mogelijk op eigen actie een zaal te huren.

Zaalhuurcoördinator                Esther Bretveld      zaalhuurcoordinator@svivolleybal.nl

Materialenbeheerder

De materialenbeheerder is verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud van de volleybalmaterialen. Dit kunnen volleyballen zijn, maar ook ballenkarren of agility ladders. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor hun ballentas inclusief ballen. Indien er onverhoopt een defect is geconstateerd kunnen leden contact opnemen met de materialenbeheerder.

Materialenbeheerder          
    Vacant                      materialenbeheerder@svivolleybal.nl

   Sporthal Zwolle-Zuid 
   van der Heijdenstraat 2
     8014 ZZ Zwolle
   038-4600065