Vanaf 7 juni kunnen we weer met alle teams binnen trainen en zal er niet meer buiten getraind worden. Onderstaand het trainingsschema vanaf aanstaande maandag 7 juni.  We trainen tot en met 8 juli. Dan begint de zomervakantie en wordt er niet getraind.

Bij On Campus kan er in verband met tentamens niet elke week getraind worden, dus let goed op de genoemde data in onderstaand schema.

Om veilig te kunnen trainen doen, staan hieronder de maatregelen en regels die gevolgd moeten worden. Lees deze aandacht en volg deze goed!

Regels in de sporthal
Helaas hebben we afgelopen weken geconstateerd dat niet alle regels nageleefd worden. We willen iedereen nadrukkelijk verzoeken hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en de regels na te leven. Mochten we constateren dat dit niet gebeurt, kan de consequentie zijn dat er niet getraind mag worden door de teams die de regels niet naleven.

Hieronder nogmaals de regels:
Algemeen

  1. In de kleedruimtes geldt nog steeds de 1,5 meter afstand voor volwassenen. Dus maximaal 5 personen per kleedruimte.
  2. Mondkapjes op bij het betreden van de sporthal. Dit is verplicht vanaf 13 jaar.
  3. Ouders zijn nog steeds niet welkom bij trainingen van hun kind(eren). Om zo min mogelijk mensen in het gebouw te hebben, worden ouders verzocht om hun kind buiten af te zetten en op te halen.
  4. Sporters die klaar zijn met trainen, mogen niet bij een andere training of wedstrijd kijken, zij kunnen plaatsnemen in de kantine. Ook hier geldt de 1,5 meter afstand.
  5. Zolang men zich aan de basisregels voor groepsvorming etc. houdt, kan men een teamoverleg houden in de kantine. Het advies is om dit tot een minimum te beperken. Dit omdat het ten koste gaat van het aantal zitplaatsen in de kantine.
  6. Kantine is open tot 22.00 uur, maar de keuken is gesloten. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht.
  7. Er mag niet geschoven worden met tafels en/of stoelen.
  8. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. In de kantine kunnen maximaal 50 personen.

Afstand houden

Voor en na de training/wedstrijden gelden de volgende afstandsregels voor iedereen:

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. En, behalve kinderen t/m 12 jaar, mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen.

Tijdens de training/wedstrijd hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Dit geldt voor alle leeftijden.

Voor sporters van 18 jaar en ouder:
– Wedstrijden zijn niet toegestaan, wel is het toegestaan om onderlinge oefenwedstrijden te spelen.

Voor kinderen en jeugd in de volleybalspeeltuin, CMV- of ABC-jeugd leeftijd:
– Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag wel blijven trainen met zijn/haar team. Hier is er dus sprake van dispensatie.
– Wedstrijden tegen andere verenigingen uit de regio zijn toegestaan.

Wij wensen jullie veel volleybalplezier de komende weken! Maar blijf je aan de regels houden en blijf thuis bij klachten.

Previous reading
Trainingsschema vanaf 7 juni
Next reading
Contributie inning