We gaan naar buiten!

Update: 31-3-2021

Vanaf 16 maart zijn er weer meer mogelijkheden om buiten te trainen, het weer wordt beter en het is langer licht. De buitentrainingen zijn begonnen en kunnen verder uitgebreid worden! Zowel op het gras bij SVI Voetbal, als op het kidscourt van ZAC en in het zand bij de Pelikaan kan er getraind worden.

 

Spelers tot en met 26 jaar
Alle teams kunnen trainen! De jongens CMV hebben we een plek kunnen geven op donderdag (vanaf 8 april) en vrijdag (vanaf 9 april). De jongens van N2 en N3 trainen op het kidscourt bij ZAC. Zie het onderstaande schema voor alle informatie over tijden en dagen.

27 jaar en ouder
Ook de senioren uit de competitie teams van 27 jaar en ouder kunnen gaan trainen. Een aantal teams trainen op het gras bij SVI Voetbal en een aantal in het zand bij de Pelikaan. Uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen – maximaal 4 spelers per veld, niet gedurende de training mengen en 1,5m afstand houden zowel in als buiten het veld. Zie het onderstaande schema voor alle informatie over tijden en dagen.

Trainingsschema update 31/3/2021

Recreatie
We zijn op dit moment nog in gesprek met de recreatiecoördinator om af te stemmen welke behoefte er binnen de recreatieteams is om buiten te trainen. Van een aantal teams hebben we al enthousiaste reacties ontvangen. Als we het plaatje compleet hebben zullen we ook deze teams in de planning verwerken.

Corona-coördinator
We zoeken nog meer corona-coördinatoren voor de trainingen op maan-, woens-, donder- en vrijdag. We hebben inmiddels al aanmeldingen ontvangen, waarvoor dank, maar nog niet voldoende om het hele schema rond te krijgen. Daarom horen we graag wie er nog meer kan helpen. Taak is om toe te zien op de regels en de desinfectie van de materialen. Zonder coördinator kan er niet getraind worden! Aanmelden kan via corona@svivolleybal.nl

Veiligheid & Richtlijnen
Ook nog even speciale aandacht voor de veiligheidsregels rondom het Covid-19 virus. Hier moeten we ons met elkaar aan houden om het buiten volleyballen veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen. De richtlijnen zijn bijgevoegd in de bijlage.
Dat betekent helaas ook dat publiek niet toegestaan is en dat ouders hun kinderen bij het hek gedag kunnen zeggen en hen aan het einde van de training weer kunnen ophalen. Wij zorgen voor het desinfecteren van de handen en de ballen en zorgen voor het naleven van de anderhalve meter afstand (waar nodig) tussen spelers en trainers.

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • Vermijd hard stemgebruik, het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
 • sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten en zonder de 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.;
 • sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
 • Teambegeleiding houdt 1,5 m afstand
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Volg de instructies en aanwijzingen zoals aangegeven op het sportpark De Siggels.

Als laatste ook de adressen van de locaties:

SVI voetbal – De Siggels: IJsselcentraleweg 9, 8014 BK Zwolle
ZAC – Sportpark Jo van Marle: Landsheerlaan 42, 8016 KH Zwolle
Sportcampus De Pelikaan: Haersterveerweg 2B, 8034 PK Zwolle

Veel speelplezier!!!

Mocht je zaken missen of nog inhoudelijke vragen hebben, stel deze dan via de mail: corona@svivolleybal.nl