Corona informatie

Laatste update: 27-5-2021

We hebben een trainingsschema gemaakt voor de komende weken tot aan de zomervakantie. Dit schema is tot stand gekomen op basis van de wensen die we hebben doorgekregen.

We hebben ervoor gekozen om zo in te delen dat senioren competitieteams kunnen trainen met 2 velden naast elkaar en recreantenteams 2 uur een veld hebben in plaats van 1,5 uur. Zij kunnen dan eventueel opsplitsen in 2x een groepje van 1 uur.

Een aantal teams blijft buiten op gras trainen. Dit kan tot en met woensdag 23 juni. Daarna gaan de velden in onderhoud en worden ingezaaid. Er kan dan niet meer op het gras getraind worden. We hopen dat er dan meer mogelijkheden zijn om binnen te trainen.

Het schema zoals we vanaf 31 mei tot en met 8 juli trainen, vinden jullie onderaan deze pagina.

Teamindeling meisje B- en C-jeugd
Deze is inmiddels of zal op zeer korte termijn gecommuniceerd worden door de TC. Vanaf 31 mei zal er in de nieuwe indeling getraind worden.

Regels in de sporthal
Helaas hebben we deze week geconstateerd dat niet alle regels nageleefd worden. We willen iedereen nadrukkelijk verzoeken hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en de regels na te leven. Mochten we constateren dat dit niet gebeurt, kan de consequentie zijn dat er niet getraind mag worden door de teams die de regels niet naleven.

Hieronder nogmaals de regels:
Algemeen

 1. Er geldt een maximum aantal van maximaal 30 personen in een ruimte (onze hal bestaat uit 2 ruimte met het tussenschot naar beneden), inclusief trainers, exclusief personeel van de accommodatie.
 2. Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Toilet mag wel opengesteld worden.
 3. Buiten het sporten om geldt de 1,5 meter afstandsregel voor een ieder ouder dan 18 jaar.
 4. Reserveren/registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 5. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt binnen een mondkapje. Deze mag gedurende het sporten af.
 6. Zo kort mogelijk voor de training aanwezig.
 7. Na de training zo snel mogelijk weer naar buiten en naar huis. Niet blijven hangen! Ook niet buiten bij de sporthal.
 8. Geen ouders binnen. U kunt uw kind buiten afzetten/opvangen en dan naar huis gaan.

Tot en met 17 jaar

 1. Er mag in groepsverband gewoon getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel.
 2. Er mogen wedstrijden gespeeld worden, maar alleen met teams van de eigen vereniging.
 3. Er geldt dispensatie voor jeugdspelers van 18 jaar en ouder als zij in de A-jeugd spelen.*

18 jaar en ouder

 1. Er mag gesport worden in groepjes van maximaal 2 personen per veldhelft, exclusief de trainer. Dit houdt in dat er 4 volwassenen (18+ jaar) mogen trainen op een veld. Echter mag er niet gemengd worden en blijven de groepjes van 2 gedurende de training op hun eigen helft. Dit staat niet in het landelijk protocol verantwoord sporten vermeld, maar is tussen de bonden en NOC*NSF kortgesloten.
 2. Zij houden continu 1,5 meter afstand tot elkaar, tijdens en buiten het sporten om.

Wij wensen jullie veel volleybalplezier de komende weken! Maar blijf je aan de regels houden en blijf thuis bij klachten.

Mocht je zaken missen of nog inhoudelijke vragen hebben, stel deze dan via de mail: corona@svivolleybal.nl