Van jong tot oud

SVI Volleybal is een breed georganiseerde volleybalvereniging. Van CMV tot senioren, van recreatie tot competitie, van jong tot oud, voor elk wat wils! Volop mogelijkheden om jouw favoriete sport te beoefenen op je eigen niveau in combinatie met een bloeiend verenigingsleven.

De vereniging is er vóór, maar met name ook dóór de leden. Het waarmaken van de doelstelling is alleen mogelijk door hun vrijwillige inzet. Deze betrokkenheid die voortkomt uit verenigingsgevoel en de wil om een steentje bij te dragen is cruciaal en kenmerkend voor SVI.

Samen SVI en prettig spelen op je eigen niveau!

Samen SVI - actieve leden

000
totaal aantal leden
000
jeugd
00
recreatie
000
senioren

Aanmelden

Wil je graag volleyballen bij SVI Volleybal, neem dan contact op via onderstaande e-mail. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen om de mogelijkheden door te nemen.

 

Wijzigingen doorgeven

Je kunt wijzigingen doorgeven door contact op te nemen met de ledenadministratie.

 

Afmelden

Het kan helaas voorkomen dat je besluit te stoppen met volleyballen. Dit kan tijdens het seizoen plaatsvinden. Er moet onderscheid gemaakt worden door vrijwillig en gedwongen opzeggen. Bij gedwongen opzeggen kun je bijvoorbeeld denken aan verhuizen (buiten Zwolle), langdurige ziekte of zwangerschap. Bij deze redenen wordt de contributie meteen gestopt. Mocht er sprake zijn van vrijwillig stoppen, dan dient de contributie tot 1 juli van het lopende seizoen betaald te worden. Mocht er zich een specifieke situatie voordoen, dan neemt het bestuur een beslissing. Indien wenselijk is er voor jeugdleden de mogelijkheid om ook halverwege het seizoen vrijwillig te stoppen. Dan dient de contributie tot 1 januari van het lopende seizoen betaald te worden.

Afmelden als lid van SVI Volleybal doe je door per mail op te zeggen bij de ledenadministratie, graag met daarin benoemd de reden van afmelding. Wij werken met een opzegtermijn van één maand, dus de afmelding moet voor 1 juni (en 1 december voor jeugdleden) door ons ontvangen zijn.

Contributie

Afhankelijk van het spelniveau en het aantal trainingsuren wordt de contributie via een machtiging automatisch van je bank- of girorekening afgeschreven. Indien je middenin de maand lid wordt, betaal je alleen het resterende deel van de maand.

Voor seizoen 2023-2024 hanteren we de volgende contributie (gaat in per 01-09-2023):

 

Team/klasse Aantal keer trainen Contributie per seizoen Contributie per maand (10x)
2e divisie 2* € 490,- € 49,-
3e divisie 2* € 470,- € 47,-
Promotieklasse 2* € 450, - € 45,-
1e t/m 4e klasse 1 € 360,- € 36,-
Jeugd A t/m C 2*  € 385,- € 38,50
Jeugd A t/m C 1 € 270, - € 27,-
CMV 1 € 220,- € 22,-
Meetrainers 1 € 270,- € 27,-
Recreanten 1 € 220,- € 22,-
Vrienden van SVI € 30,-
Inschrijfgeld eenmalig € 15,-

*de teams trainen tot de meivakantie 2x, daarna 1x

Mis geen SVI nieuws!

We spammen niet! Ongeveer 1 keer per maand sturen wij een mail 🙂