Trainingsschema vanaf 7 juni

Vanaf 7 juni kunnen we weer met alle teams binnen trainen en zal er niet meer buiten getraind worden. Onderstaand het trainingsschema vanaf aanstaande maandag 7 juni.  We trainen tot en met 8 juli. Dan begint de zomervakantie en wordt er niet getraind.

Bij On Campus kan er in verband met tentamens niet elke week getraind worden, dus let goed op de genoemde data in onderstaand schema.

Om veilig te kunnen trainen doen, staan hieronder de maatregelen en regels die gevolgd moeten worden. Lees deze aandacht en volg deze goed!

Regels in de sporthal
Helaas hebben we afgelopen weken geconstateerd dat niet alle regels nageleefd worden. We willen iedereen nadrukkelijk verzoeken hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en de regels na te leven. Mochten we constateren dat dit niet gebeurt, kan de consequentie zijn dat er niet getraind mag worden door de teams die de regels niet naleven.

Hieronder nogmaals de regels:
Algemeen

 1. In de kleedruimtes geldt nog steeds de 1,5 meter afstand voor volwassenen. Dus maximaal 5 personen per kleedruimte.
 2. Mondkapjes op bij het betreden van de sporthal. Dit is verplicht vanaf 13 jaar.
 3. Ouders zijn nog steeds niet welkom bij trainingen van hun kind(eren). Om zo min mogelijk mensen in het gebouw te hebben, worden ouders verzocht om hun kind buiten af te zetten en op te halen.
 4. Sporters die klaar zijn met trainen, mogen niet bij een andere training of wedstrijd kijken, zij kunnen plaatsnemen in de kantine. Ook hier geldt de 1,5 meter afstand.
 5. Zolang men zich aan de basisregels voor groepsvorming etc. houdt, kan men een teamoverleg houden in de kantine. Het advies is om dit tot een minimum te beperken. Dit omdat het ten koste gaat van het aantal zitplaatsen in de kantine.
 6. Kantine is open tot 22.00 uur, maar de keuken is gesloten. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht.
 7. Er mag niet geschoven worden met tafels en/of stoelen.
 8. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. In de kantine kunnen maximaal 50 personen.

Afstand houden

Voor en na de training/wedstrijden gelden de volgende afstandsregels voor iedereen:

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. En, behalve kinderen t/m 12 jaar, mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen.

Tijdens de training/wedstrijd hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Dit geldt voor alle leeftijden.

Voor sporters van 18 jaar en ouder:
– Wedstrijden zijn niet toegestaan, wel is het toegestaan om onderlinge oefenwedstrijden te spelen.

Voor kinderen en jeugd in de volleybalspeeltuin, CMV- of ABC-jeugd leeftijd:
– Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag wel blijven trainen met zijn/haar team. Hier is er dus sprake van dispensatie.
– Wedstrijden tegen andere verenigingen uit de regio zijn toegestaan.

Wij wensen jullie veel volleybalplezier de komende weken! Maar blijf je aan de regels houden en blijf thuis bij klachten.

Contributie inning

Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt, hebben we de afgelopen maanden enkele keren de contributie niet geïnd. Ook de laatste termijn zullen we niet incasseren. We hebben goed naar de begroting en het financieel overzicht gekeken en zijn blij dat we jullie nog een maand kunnen compenseren.

We willen jullie bedanken voor jullie begrip in deze lastige tijd. We zijn heel blij met alle steun en hulp van onze leden. Fijn dat jullie ons altijd zijn blijven steunen door de contributie te blijven betalen en dat jullie begrip hadden voor onze lastige situatie.

UPDATE: Trainingsschema

We hebben een trainingsschema gemaakt voor de komende weken tot aan de zomervakantie. Dit schema is tot stand gekomen op basis van de wensen die we hebben doorgekregen. We hebben ervoor gekozen om zo in te delen dat senioren competitieteams kunnen trainen met 2 velden naast elkaar en recreantenteams 2 uur een veld hebben in plaats van 1,5 uur. Zij kunnen dan eventueel opsplitsen in 2x een groepje van 1 uur.

Een aantal teams blijft buiten op gras trainen. Dit kan tot en met woensdag 23 juni. Daarna gaan de velden in onderhoud en worden ingezaaid. Er kan dan niet meer op het gras getraind worden. We hopen dat er dan meer mogelijkheden zijn om binnen te trainen.

Het schema zoals we vanaf 31 mei tot en met 8 juli trainen, vinden jullie onderaan deze pagina.

Teamindeling meisje B- en C-jeugd
Deze is inmiddels of zal op zeer korte termijn gecommuniceerd worden door de TC. Vanaf 31 mei zal er in de nieuwe indeling getraind worden.

Regels in de sporthal
Helaas hebben we deze week geconstateerd dat niet alle regels nageleefd worden. We willen iedereen nadrukkelijk verzoeken hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen en de regels na te leven. Mochten we constateren dat dit niet gebeurt, kan de consequentie zijn dat er niet getraind mag worden door de teams die de regels niet naleven.

Hieronder nogmaals de regels:
Algemeen

 1. Er geldt een maximum aantal van maximaal 30 personen in een ruimte (onze hal bestaat uit 2 ruimte met het tussenschot naar beneden), inclusief trainers, exclusief personeel van de accommodatie.
 2. Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Toilet mag wel opengesteld worden.
 3. Buiten het sporten om geldt de 1,5 meter afstandsregel voor een ieder ouder dan 18 jaar.
 4. Reserveren/registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 5. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt binnen een mondkapje. Deze mag gedurende het sporten af.
 6. Zo kort mogelijk voor de training aanwezig.
 7. Na de training zo snel mogelijk weer naar buiten en naar huis. Niet blijven hangen! Ook niet buiten bij de sporthal.
 8. Geen ouders binnen. U kunt uw kind buiten afzetten/opvangen en dan naar huis gaan.

Tot en met 17 jaar

 1. Er mag in groepsverband gewoon getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel.
 2. Er mogen wedstrijden gespeeld worden, maar alleen met teams van de eigen vereniging.
 3. Er geldt dispensatie voor jeugdspelers van 18 jaar en ouder als zij in de A-jeugd spelen.*

18 jaar en ouder

 1. Er mag gesport worden in groepjes van maximaal 2 personen per veldhelft, exclusief de trainer. Dit houdt in dat er 4 volwassenen (18+ jaar) mogen trainen op een veld. Echter mag er niet gemengd worden en blijven de groepjes van 2 gedurende de training op hun eigen helft. Dit staat niet in het landelijk protocol verantwoord sporten vermeld, maar is tussen de bonden en NOC*NSF kortgesloten. 
 2. Zij houden continu 1,5 meter afstand tot elkaar, tijdens en buiten het sporten om.

Wij wensen jullie veel volleybalplezier de komende weken! Maar blijf je aan de regels houden en blijf thuis bij klachten.

Trainers gezocht!

TRAINERS GEZOCHT!

Helaas zijn er nog een aantal teams zonder trainer. We zullen dit samen als vereniging moeten oplossen, zodat ieder team normaal kan trainen. We roepen iedereen op om een steentje bij te dragen aan onze club en een verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat om de volgende teams:
– Meisjes CMV Niveau 2
– Meisjes CMV Niveau 4
– Meisjes C1
– Meisjes B1
– Jongens CMV niveau 5
– Jongens CMV niveau 6
– Jongens C2
– Jongens A1 – assistent trainer
– Dames 2
– Heren 3

Lijkt het je leuk om één van deze teams training te geven of ken je iemand die dit leuk vindt? Mail dan naar tc@svivolleybal.nl!

We komen heel graag in contact met nieuwe trainers. Je kunt op een mooie en positieve manier bijdrage aan onze club!

SAMEN SVI!

UPDATE: Binnen- en buitentrainen en selectietrainingen

Zoals eerder deze week aangekondigd, kunnen we weer binnen volleyballen! We hebben voor aankomende week een specifiek trainingsschema gemaakt, onder andere in verband met selectietrainingen en op basis van de doorgegeven voorkeuren. Vanaf volgende week 24 mei trainen we in de nieuwe teamindelingen zoals 2 weken geleden gecommuniceerd (behalve meisjes B- en C-jeugd die deze week selectietraining hebben en vanaf 31 mei in de nieuwe indeling gaan trainen).
Voor de weken daarna komt er een nieuw schema, waarin binnen eventueel langere blokken mogelijk zijn of 2 velden en waarin wijzigingen komen in het buiten trainen. Hiervoor moeten we echter nog een aantal zaken helder krijgen. 
Daaraan puzzelen we volgende week dus nog even. Er zal dan een schema gemaakt worden dat tot aan de zomervakantie zal gelden. We trainen tot en met 8 juli. Jullie worden volgende week weer geïnformeerd, zodra we meer weten!
Hieronder voor zowel buiten- als de zaaltrainingen het schema voor deze week, 25 tot en met 27 mei. Later deze week volgt er een zaalschema voor de weken daarna tot aan de zomervakantie.

De volgende regels gelden en moeten nageleefd worden:

Regels in het kort voor de binnensport
Algemeen

 1. Er geldt een maximum aantal van maximaal 30 personen in een ruimte (onze hal bestaat uit 2 ruimte met het tussenschot naar beneden), inclusief trainers, exclusief personeel van de accommodatie.
 2. Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Toilet mag wel opengesteld worden.
 3. Buiten het sporten om geldt de 1,5 meter afstandsregel voor een ieder ouder dan 18 jaar.
 4. Reserveren/registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 5. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt binnen een mondkapje. Deze mag gedurende het sporten af.
 6. Zo kort mogelijk voor de training aanwezig.
 7. Na de training zo snel mogelijk weer naar buiten en naar huis. Niet blijven hangen! Ook niet buiten bij de sporthal.
 8. Geen ouders binnen. U kunt uw kind buiten afzetten/opvangen en dan naar huis gaan.

Tot en met 17 jaar

 1. Er mag in groepsverband gewoon getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel.
 2. Er mogen wedstrijden gespeeld worden, maar alleen met teams van de eigen vereniging.
 3. Er geldt dispensatie voor jeugdspelers van 18 jaar en ouder als zij in de A-jeugd spelen.*

18 jaar en ouder

 1. Er mag gesport worden in groepjes van maximaal 2 personen per veldhelft, exclusief de trainer. Dit houdt in dat er 4 volwassenen (18+ jaar) mogen trainen op een veld. Echter mag er niet gemengd worden en blijven de groepjes van 2 gedurende de training op hun eigen helft. Dit staat niet in het landelijk protocol verantwoord sporten vermeld, maar is tussen de bonden en NOC*NSF kortgesloten. 
 2. Zij houden continu 1,5 meter afstand tot elkaar, tijdens en buiten het sporten om.

Wij hopen dat er met veel plezier weer binnen getraind kan worden. Maar blijf je aan de regels houden en blijf thuis bij klachten.

Spelers gezocht!

Voor al onze dames teams zoeken we nieuwe speelsters. Eigenlijk hebben we voor alle niveaus en posities nog wel plek. Heb jij interesse of wil je een keer meetrainen, mail dan naar tc.dames@svivolleybal.nl