Samen verantwoordelijk voor de vereniging

Het dagelijks bestuur van SVI Volleybal bestaat uit onze voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Samen zijn zij als eerste verantwoordelijk voor de samenhang en continuïteit van de vereniging. Daarnaast onderhoudt het dagelijks bestuur de bestuurlijke contacten met afdelingsbesturen, gemeente, andere overheden, andere verenigingen en vertegenwoordigt zij de vereniging bij de NeVoBo.

Voorzitter – Leiderschap en uithangbord

De voorzitter vormt samen met de penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur en is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de club. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het beleid, zowel op bestuurlijk- als volleybalgebied.

De voorzitter is te bereiken via: voorzitter@svivolleybal.nl

Secretaris – geheugen van de vereniging

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de secretaris is administratief. Alles wat er in de vereniging besloten is, wordt vastgelegd door de secretaris. Waar de voorzitter verdeelt en delegeert, voert de secretaris uit of coördineert de uitvoering samen met de rest van het bestuur en commissies. Verder heeft de secretaris een communicatie functie binnen de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle communicatie binnen en buiten de club.

De secretaris kan gemaild worden op: secretaris@svivolleybal.nl

Penningmeester

De penningmeester is ook lid van het dagelijks bestuur. Hij of zij is verantwoordelijk voor de financiële planning, de jaarlijkse begroting, de financiële administratie, het verwerken van facturen (zowel in- als uitgaand) en het bijhouden van de financiële correspondentie. De penningmeester laat zich ondersteunen door de ledenadministratie, deze draagt zorg voor de contributie-incasso.

De penningmeester mailt u via: penningmeester@svivolleybal.nl

Algemene bestuursleden

Algemene zaken

Het bestuurslid algemeen is verantwoordelijk voor en werkt samen met:

 • Activiteitencommissie;
 • Sponsorcommissie;
 • Vrijwilligers coördinatie

bestuur.algemeen@svivolleybal.nl

Communicatie en veiligheid

Het bestuurslid communicatie en veiligheid coördineert en regelt de werkzaamheden van de communicatie-tak van de vereniging. Diegene is verantwoordelijk voor en werkt samen met:

 • Interne- en externe communicatie s.m. de secretaris SVI;
 • Vertrouwenspersonen
 • Communicatiecommissie: nieuwsbrief en website

bestuur.communicatie@svivolleybal.nl

Volleybal

Het algemeen bestuurslid Volleybal is Voorzitter Volleybal. Inhoudelijk is deze functie belast met aansturing van de technische commissie en de coördinatie van zaken die vallen onder de technische commissie, zoals:

 • Technisch volleybal beleid
 • Contact met trainers/coaches
 • Indelingen teams

tc@svivolleybal.nl

Facilitair

Het bestuurslid Facilitair zorgt ervoor dat op facilitair gebied alles “perfect” is geregeld en alle belanghebbenden binnen de club weten door wie er wat geregeld wordt en bij wie men terecht kan op het gebied van facilitaire zaken. Samenwerking met en verantwoordelijk voor:

 • Accommodatie coördinatie
 • Materiaalbeheer
 • Scheidsrechterscommissie
 • Wedstrijdsecretariaat

bestuur.facilitair@svivolleybal.nl

Recreatie

Het bestuurslid recreatie zit namens de recreatie in het bestuur. Hij of zij brengt de zaken die binnen de recreatie spelen onder de aandacht van het bestuur. Het bestuurslid heeft geregeld overleg met de teamvertegenwoordigers van de verschillende recreatieteams. Daarnaast stuurt hij/zij twee andere leden aan die verantwoordelijk zijn voor materialen voor de recreatie en voor nieuwe leden binnen de recreatie. Toernooien voor de recreatie worden ieder jaar door een ander team geregeld, ook daar heeft deze bestuurder contact over.

Vragen over recreatie: recreatiebestuur@svivolleybal.nl

Mis geen SVI nieuws!

We spammen niet! Ongeveer 1 keer per maand sturen wij een mail 🙂