Samen alles mogelijk maken

Binnen SVI Volleybal hebben de commissies en coördinatoren een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Hieronder een overzicht van de commissies, wat zij doen en hoe je ze kunt benaderen.

Technische commissie

Eén van de belangrijkste commissies voor leden is de TC: de technische commissie. De TC zorgt voor alle zaken die in en rond de wedstrijden van belang zijn. Je kunt hierbij denken aan:

  • het indelen van teams
  • het coördineren van trainers, coaches en andere begeleiding
  • opleiden van trainers

De trainer, aanvoerder of coach van een team fungeert als schakel tussen het team en de TC. Hij/zij zorgt ervoor dat de TC geïnformeerd wordt over ontwikkelingen en eventuele problemen. De TC heeft ook met enige regelmaat overleg met de trainer en coach van elk team. Voor ieder competitieniveau zijn er verschillende TC leden die contactpersoon zijn:

Voor algemene vragen kan gemaild worden naar: tc@svivolleybal.nl

Scheidsrechtercommissie

Tijdens de competitie is het erg belangrijk dat er scheidsrechters zijn, die een wedstrijd in goede banen leiden. Per competitiespelend team van NeVoBo moet er een scheidsrechter beschikbaar zijn. Tijdens thuiswedstrijden moet de vereniging zorgen voor scheidsrechters (jeugdwedstrijden en senioren t/m 2e klasse en de tweede scheidsrechter bij 1e klasse wedstrijden) met een NeVoBo licentie.

De scheidsrechtercommissie heeft de taak om al deze zaken in goede banen te leiden.

Wanneer een scheidsrechter verhinderd is te fluiten, probeert deze eerst zelf vervanging te regelen.

Daarnaast regelt de scheidsrechtercommissie de interne opleiding van scheidsrechters. Twee keer per jaar wordt hiervoor een cursusavond georganiseerd waarop leden hun licentie kunnen halen, of in aanmerking kunnen komen voor een hogere licentie. Dit heeft een theoretisch en een praktisch deel. Ook wordt er ieder jaar een spelregelcafé georganiseerd.

Wanneer je belangstelling hebt om scheidsrechter te worden of voor SVI Volleybal wil gaan fluiten kun je contact opnemen met de scheidsrechtercommissie: scheidsrechtercommissie@svivolleybal.nl

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor toch wel één van de leukste dingen van het volleybal: de wedstrijden! Hij of zij heeft drie hoofdtaken:

  • Planning wedstrijdprogramma: Opgave teams in samenwerking met de TC (kan evt. gesplitst in jeugd en senioren) en het concept wedstrijdprogramma verfijnen.
  • Gedurende het seizoen worden verzoeken tot wedstrijdwijzigingen verwerkt.

wedstrijdsecretariaat@svivolleybal.nl

Ledenadministratie

De ledenadministratie beheert de online ledenlijst in SportLink, verwerkt mutaties, nieuwe leden en afmeldingen en communiceert hierover met de betreffende leden. Ook worden bij de Nevobo nieuwe licenties en spelerspassen aangevraagd. Daarnaast int onze ledenadministratie maandelijks de contributie.

ledenadministratie@svivolleybal.nl

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor alle mails en de Whatsapp community die binnen de vereniging verstuurd worden. Daarnaast zorgen ze dat al het nieuws op de website en de facebook of Instagram pagina terecht komt.

bestuur.communicatie@svivolleybal.nl

Sponsorsommissie

De Sponsorcommissie heeft tot taak het opstellen van actief sponsorbeleid. Ook zoeken ze actief naar sponsoren voor SVI. Daarnaast worden sponsordagen georganiseerd om zo de sponsoren betrokken te laten zijn bij de vereniging.

sponsorcommissie@svivolleybal.nl

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie probeert het gevoel van saamhorigheid en verenigingsbinding te behouden door middel van het ontwikkelen van zowel volleybal- als niet-volleybal gerelateerd activiteiten voor alle leden van de vereniging (senioren, recreanten, ABC-jeugd, mini’s en speeltuin). Zij zullen verschillende activiteiten voor de jeugd, recreatie en competitie voorbereiden, aansturen en uitvoeren. Daarnaast worden alle activiteiten vastgelegd in een jaarplanning.

activiteitencommissie@svivolleybal.nl

Zaalhuurcoördinatie

De zaalhuurcoördinatie stemt met de verschillende sporthallen af over de zaalhuur van alle velden. Wanneer er iets in verandert, worden deze veranderingen nauwgezet doorgevoerd.

Als je in contact wilt komen met onze zaalhuurcoördinator, stuur dan een bericht naar secretaris@svivolleybal.nl.

Materiaalbeheer

De materiaalbeheer zorgt dat alle teams en trainingsgroepen kunnen beschikken over voldoende (kwalitatief goed) materiaal gedurende het seizoen. Denk aan de ballen, ballenkarren en trainingsmaterialen. De commissie houdt dit gedurende het seizoen bij.

materialenbeheerder@svivolleybal.nl

Mis geen SVI nieuws!

We spammen niet! Ongeveer 1 keer per maand sturen wij een mail 🙂